Όροι χρήσης

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) της εταιρείας με επωνυμία «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» που εδρεύει στη Καβάλα, Βενιζέλου 30.

Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν τη Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι χρήσης αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση σύμφωνα με τον οποίο ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.

Προσωπικά δεδομένα
Ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε.

Cookies
ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» ενδέχεται να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του Επισκέπτη, σε ορισμένες υπηρεσίες και υποσελίδες του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Επισκέπτη και ΔΕΝ λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Εγγύηση
Ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν παράγονται, κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», και τα οποία ο  «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας μας καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν γι’ αυτά οι προμηθευτές τους. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επιμέρους προμηθευτές της Εταιρίας.

Σε περίπτωση βλάβης μέσα στην εγγύηση ενός προϊόντος παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το προϊόν με την απόδειξη αγορά σας.

Ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην Ιστοσελίδα της.

Ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» δεν ευθύνεται:

  1. για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, παραβίαση εγγυήσεων του προμηθευτή / κατασκευαστή
  2. για άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα παντός φύσεως που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων που προέρχονται από την Ιστοσελίδα του «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ».

Σε καμία περίπτωση ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία που συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π. από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή / και τη χρήση του δικτυακού τόπου / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία ενός προϊόντος υποχρεούστε να ενημερώνεστε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε ή να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, καθώς ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από χρήση αυτών.

Πολιτική Επιστροφών: 

Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης – Επιστροφές

Ως μέλος μπορείτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε το προϊόν ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από εσάς, πλην του μεταφορέα, να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο.  Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από πολλά προϊόντα τα οποία παραδίδονται κατ’ επιλογήν σας τμηματικά, η ως άνω προθεσμία αναιτιολόγητης ακύρωσης ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το τελευταίο προϊόν της ως άνω παραγγελίας.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε τον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» για την απόφασή σας με σχετική ρητή δήλωσή σας . Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα του «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους τρόπους (α) έως (δ) του όρου 10 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» θα πρέπει να ενημερωθεί για την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την αγορά σας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, δηλ. υπαναχώρησης η οποία γνωστοποιείται στον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» μετά την 14η ημέρα από την παραλαβή του προϊόντος (ή του τελευταίου προϊόντος παραγγελίας αποτελούμενης από περισσότερα προϊόντα), το μέλος θα χάνει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» θα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης κατά τα προαναφερθέντα:

(α) ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλατε για την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του προϊόντος σε εσάς (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας στον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» σύμφωνα με τα ανωτέρω.  Σε περίπτωση που η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με την χρήση πιστωτικής κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην κάρτα που χρησιμοποιήσατε για τις αγορές σας.  Διαφορετικά, αν δηλαδή η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή, ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας ώστε η επιστροφή να γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από εσάς χωρίς επιβάρυνση και

(β) εσείς από την πλευρά σας θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» στην αρχική του κατάσταση, επανατοποθετημένο στην ειδική συσκευασία στην οποία το παραλάβατε, με όλες τις ετικέτες και τα συνοδευτικά με αυτό έγγραφα σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας προς τον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» αναφορικά με την αναιτιολόγητη υπαναχώρηση.  Για την επιστροφή αυτή ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» θα πρέπει να ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@polukarpos-bio.gr.  Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, θα επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής του προϊόντος μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών της επιλογής σας ή μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής που συνεργάζεται με τoν «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», με το κόστος που εκάστοτε ορίζεται από αυτήν.  Σημειωτέον ότι , ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» δύναται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν ή μέχρι εσείς ως μέλος να παράσχετε αποδείξεις ότι έχετε παραδώσει το προϊόν προς επιστροφή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Στο παρόν συμφωνείτε ότι θα ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος σε περίπτωση χρήσης αυτού άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του στο στάδιο της δοκιμής/ελέγχου που σας παρέχεται εκ του νόμου.

Εξαιρέσεις

Το ως άνω δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησής σας δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί κατά την παράδοση. Τέτοια προϊόντα π.χ. είναι όλα όσα αφορούν στην κατηγορία “Προϊόντα μέλισσας” ή “Αιθέρια Έλαια“.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που διαφέρουν από αυτά που παραγγέλθηκαν-Πολιτική αποζημίωσης

Σε περίπτωση ουσιωδώς ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος τα χαρακτηριστικά του οποίου διαφέρουν σημαντικά από αυτά που παραγγέλθηκαν, οφείλετε να ενημερώσετε τον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ακριβή περιγραφή της κατάστασης. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», μπορείτε εντός εύλογου χρόνου από την παράδοση του προϊόντος να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η αντικατάσταση είναι αδύνατη λόγω έλλειψης αποθεμάτων ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες από την πλευρά του «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ».  Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος δεν θα βαρύνεστε με κανένα επιπλέον έξοδο για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή για την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με άλλο ίδιο προϊόν δεν καθίσταται δυνατή από πλευράς του «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας δίνοντάς σας την επιλογή είτε να παραλάβετε άλλο παρεμφερές με το επιστρεφόμενο προϊόν, είτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει σε συνεννόηση με τον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», να αποστείλετε πίσω το προϊόν μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής.  Για την επιστροφή αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων τον «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα στοιχεία της αποστολής στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@polukarpos-bio.gr. Με την παραλαβή του ελαττωματικού επιστρεφόμενου προϊόντος ο «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» θα προβαίνει στην επιστροφή σε εσάς του ποσού που καταβάλατε για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και των εξόδων αρχικής αποστολής του προϊόντος σε εσάς, εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά το στάδιο της παραγγελίας.

H διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Βενιζέλου  30, ΤΚ 65302, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» – επιστροφή».

Πολιτική Εκπτώσεων

– Οι εκπτωτικοί κωδικοί δεν ισχύουν για τα προϊόντα που είναι ήδη σε προσφορά με μειωμένη τιμή.
– Οι εκπτώσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα του «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» δεν ισχύουν για αγορά από το κατάστημα «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ».

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

close